Góp ý việc triển khai thực hiện đánh giá cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) theo Chuẩn nghề nghiệp.