Thực hiện chương trình, kế hoạch năm học 2015 -2016, ngày 18 tháng 10 năm 2015 các lớp 10C, 11A5 đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế “Về Nguồn”.