CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
Năm học 2014 - 2015
---&---
Điện thoại văn phòng trường: 039.3608889
Fax:
Email: 

BAN GIÁM HIỆU
Email:

 

1Nguyễn Hồng Cường
Điện thoại: 0393 608 889
Email: cuongnhht@gmail.com
Thạc sỹ Toán học
Hiệu trưởng
 
2Lê Thị Oanh
Điện thoại:
Email:
Đại học Ngữ văn
Phó Hiệu trưởng
 
3Thái Anh Tuấn
Điện thoại:0915 909 555
Email: anhtuan79@gmail.com
Thạc sỹ Toán học
Phó Hiệu trưởng
 

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
TỔ TOÁN
Email: toan_pdpht@gmail.com

1Mai Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Phan Thị Thanh Tâm
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Tổ phó
 
3Mai Thi Đào
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
4Nguyễn Thị Hải
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ Toán học
Giáo viên
 
6Trần Xuân Tuấn
Điện thoại:
Email:
 
ĐH
Giáo viên
 
7Dương Anh Tuấn
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ Toán học
Bí thư Đoàn trường
 
8Nguyễn Thị Thanh Thúy
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
9Phan Thị Hồng Vân
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
10Phạm Thị Thanh Xuân
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
11Nguyễn Ngọc Sáng
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ Toán học
Chủ tịch Công đoàn
 
12Trần Thị Thành Tâm
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ Toán học
Giáo viên
 


 

 

TỔ LÍ – CÔNG NGHỆ - TIN
Email: li_pdpht@gmail.com
1Lê Quang Nhã
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Phan Thị Phượng
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Lê Thị Hiền
Điện thoại:
Email:
ĐH 
Tổ phó
 
    
5Phạm Thị Hiền
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên CN
 
6Nguyễn Thị Phương Lan
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên Lí
 
7Nguyễn Thị Thanh Nga
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên Lí
 
8Đoàn Thị Đoan Trang
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lí
 
9Trần Thọ Quang
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
TKHĐ - Giáo viên Lí
 
10Hoàng Văn Tuyển
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lí
 
11Nguyễn Trọng Thể
Điện thoại:
Email:
ĐH
Phó Bí thư Đoàn trường - Giáo viên Lí
 
12Nguyễn Ngọc Thống
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lí
 
13Nguyễn Thị Thúy Hằng
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lí
 
14Bùi Thị  Mỹ Trang
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Tin học
 
15Phan Thị Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Tin học
 
16Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Tin học
 

TỔ HÓA
Email: hoa_pdpht@gmail.com

1Đồng Sỹ Nguyên
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Đinh Thị Hồng Vân
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
4Dương Thị Loan
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Đinh Mỹ Linh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
6Đinh Thị Tú Anh
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
Giáo viên
 
7Đinh Lệ Hoa
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
8Nguyễn Thị Hiếu
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
9Mai Thị Hoa Lê
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
10Nguyễn Thị Thu Hằng
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
Giáo viên

 

TỔ VĂN
Email: van_pdpht@gmail.com

1Trương Thị Hòa Bình
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Phan Thị Thúy Hòa
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Trần Thị Anh Thanh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
4Nguyễn Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Trần Thị Thanh Nga
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
Giáo viên
 
6Nguyễn Thị Kim Dung
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
7Nguyễn Thị Tuyết
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
Giáo viên
 
8Ngô Thị Loan
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
9Lâm Thị Liên
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
10Bùi Thị Quỳnh Hoa
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
11Dương Thị Hiếu Giang
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
12Nguyễn Thị Tuyết Mai
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
13Phùng Thị Cảnh Trang
Điện thoại:
Email:
Th.sỹ
Giáo viên
 
14Lê Thị Hồng Thanh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
15Nguyễn Thị Phi
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 

TỔ LỊCH SỬ - GDCD
Email: su_cd_pdpht@gmail.com

1Trần Thị Nga
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Lê Quang Giáp
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Kiều Thanh Hương
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên GDCD
 
4Nguyễn Thị Thu Hường
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên  GDCD
 
5Lê Thị Thanh Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên GDCD
 
6Võ Tố Như
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên Lịch sử
 
7Trần Thị Hoài Thu
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lịch sử
 
8Trương Thị Quỳnh Ngọc
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lịch sử
 
9Nguyễn Việt Hồng
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên Lịch sử

TỔ ĐỊA
Email: dia_pdpht@gmail.com

1Nguyễn Thị Kim Bồng
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Tổ trưởng
 
2Nguyễn Thị Phú
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Nguyễn Thị  Hòa
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
4Nguyễn Thị Diên Hồng
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Trương Thị Sen
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
6Đặng Thị Như Trang
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 

 

TỔ SINH
Email: sinh_pdpht@gmail.com

1Nguyễn Thị Bích Hường
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Nguyễn Tiến Chương
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên
 
4Đặng Thị Hiền
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên
 
    
6Nguyễn Thị Thùy Dương
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên
 
7Nguyễn Thị Tú Anh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
    

 

TỔ ANH
Email: anh_pdpht@gmail.com
1Phan Thanh Nam
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Bùi Thị Hương Giang
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Bùi Thị Lệ ThúyĐH
Giáo viên
 
4Nguyễn Thị Nam Anh
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Phan Thị Lệ Hằng
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
6Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên
 
7Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại:
Email:
Thạc sỹ
Giáo viên
 
8Nguyễn Thị Thanh Huyền
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
9Nguyễn Thị Cẩm Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
10Nguyễn Thị Nhàn
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
11Phạm Thị Nguyệt
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
12Đặng Thị Thanh Huyền
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên

 
TỔ THỂ DỤC
Email: the_pdpht@gmail.com
1Lê Xuân Thủy
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Hồ Bá Cường
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ phó
 
3Nguyễn Thế Yên
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
4Nguyễn Đình Hòa
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
5Nguyễn Thị Hồng Thắm
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 
6Phan Văn Toại
Điện thoại:
Email:
ĐH
Giáo viên
 

TỔ VĂN PHÒNG
Email: vanphong_pdpht@gmail.com
1Nguyễn Thị Thanh Hà
Điện thoại:
Email:
ĐH
Tổ trưởng
 
2Trần Thị Ly
Điện thoại:
Email:
Y tế
Tổ phó
 
3Đặng Thị Hồng Lam
Điện thoại:
Email:
Kế toán 
4Trương Thị Quỳnh Nga
Điện thoại:
Email:
Thư viện 
5Trần Thị Thương Hiền
Điện thoại:
Email:
Thiết bị 

CÔNG ĐOÀN
1Trần Thị NgaPhó chủ tịch 
2Lê Xuân ThủyTrưởng ban thanh tra nhân dân 
3Trần Thị Thanh NgaKế toán 
4Lê Thanh Hà Thủ quỹ, Trưởng ban nữ công 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
1Dương Anh TuấnBí thư 
2Nguyễn Ngọc SángPhó bí thư 
3Phùng Thị Cảnh TrangPhó bí thư 
4Nguyễn Thế NamUVBCH Đoàn trường 
5Trần Mạnh LinhUVBCH Đoàn trường 
ĐẢNG ỦY
 
 
1 Nguyễn Hồng Cường UVBTV, Bí thư đảng bộ  2 Lê Thị Oanh UVBTV, Phó Bí thư đảng bộ  3 Thái Anh Tuấn UVBTV, Đảng ủy viên  4 Hồ Việt AnhĐảng ủy viên  5 Lê Xuân Thủy Đảng ủy viên  6 Dương Anh Tuấn Đảng ủy viên  7 Trần Thị Nga Đảng ủy viên  8 Nguyễn Thị Thu Hiền Đảng ủy viên  9 Phan Thanh Nam Đảng ủy viên