NQ 164 về một số chính sách hỗ trợ CB, CC,VC, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021
Tin đọc nhiều
Liên kết website