CÔNG VĂN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1372/SGDĐT-VP V/V XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành:
02/06/2017
Ngày hiệu lực:
02/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BỘ GD&ĐT: Thông tư 02/2016 sửa đổi Thông tư 02/2015 về ban hành quy chế thi THPT quốc gia
Ngày ban hành:
10/03/2016
Ngày hiệu lực:
10/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
SBD, Phòng thi-Kỳ thi KS lần 2 CBQL, GV THPT năm 2015
Ngày ban hành:
21/10/2015
Ngày hiệu lực:
21/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Hội khỏe Phù đổng trường
Ngày ban hành:
15/10/2015
Ngày hiệu lực:
15/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT vào trường ĐH, CĐ
Ngày ban hành:
11/08/2015
Ngày hiệu lực:
11/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Góp ý việc triển khai thực hiện đánh giá cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) theo Chuẩn nghề nghiệp.
Ngày ban hành:
23/06/2015
Ngày hiệu lực:
23/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách CB, GV trường THPT Phan Đình Phùng tham gia coi thi THPT QG 2015
Ngày ban hành:
12/06/2015
Ngày hiệu lực:
12/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu Báo cáo thành tích cá nhân và tập thể
Ngày ban hành:
03/06/2015
Ngày hiệu lực:
03/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website