V/v Ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo video clip "Con gái thật tuyệt" trên mạng năm 2019.