Ngày ban hành:
15/10/2015
Ngày hiệu lực:
15/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/10/2015
Ngày hiệu lực:
21/10/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/03/2016
Ngày hiệu lực:
10/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/04/2016
Ngày hiệu lực:
06/04/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/03/2015
Ngày hiệu lực:
22/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2014
Ngày hiệu lực:
18/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CÔNG VĂN NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2017
Ngày ban hành:
01/11/2017
Ngày hiệu lực:
01/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
CV 1372/SGDĐT-VP V/V XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2017
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
14/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin đọc nhiều
Liên kết website